Испания – Как да регистрираме Sociedad Limitada с 300 Eвро капитал?

11002938_828592087212018_110305753_o-1024x768Как да регистрираме Sociedad Limitada с 300 Евро капитал?

Като най-подходяща форма за започване на бизнес ние ви предлагаме да регистрирате Sociedad Limitada(SL)- Дружество с Ограничена Отговорност- ООД. За разлика от България тук в Испания съществува изискването за минимален капитал, който е 3000€. Размерът на минималния капитал е фиксиран в Ley 2/1995 de 23 Marzo, art.4, където е посочено, че минималния капитал не може да бъде по-малък от 3000 Евро.

Обаче съгласно последните промени Ley 14/2013 de 27 de Septiembre може да се регистрира Sociedad Limitada(SL) без изискване за минимален капитал, но след време трябва да се увеличи капитала на 3000€.(закона не казва за какъв период). В този случай, към името на Sociedad Limitada(SL) се добавя de Formación Sucesiva.

Специфични характеристики на Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. Докато капиталът на Sociedad Limitada de Formación Sucesiva е под законно изискуемия от 3000 Евро, Ley 14/2013 de 27 de Septiembre, art.4 bis определя следните специфични изисквания:

a) За фонд ‘’Резервен’’ се разпределя 20% от печалбата (при класическата Sociedad Limitada е 10%).

б) След, като се изпълни горното изискване съдружниците могат да си разпределят дивиденти, когато сумата на нетните активи е не по-малка от 60% минималния капитал от 3000 Евро т.е 1800 Евро.

в) Максималната годишна сума на възнагражденията на съдружниците и управителите не може да надвишава 20% от нетните активи на дружеството.

От нашия опит

Въпреки, че закона не определя минималната сума, с която може да се регистрира Sociedad Limitada de Formación Sucesiva от нашия опит е най-удачно тази сума да бъде 300 Евро т.е 10 пъти по-малък от законно изискуемия капитал от 3000 Евро.

Тези 300 Евро ще бъдат разделени на 300 дружествени дяла с номинална стойност от 1 Евро. По този начин след, като Sociedad Limitada de Formación Sucesiva излезе на печалба ще се увеличи само номиналната стойност от 1€ на 10€ за да се достигне минималния капитал от 3000 Евро.

Заключение

Ley 14/2013 de 27 de Septiembre дава възможност да се регистрира Sociedad Limitada(SL) с капитал, който временно е под минимално изискуемия от 3000 Евро. Това представлява голямо улеснение за всички предприемачи особенно в началото на тяхната стопанска дейност.

От правна гледна точка Sociedad Limitada de Formación Sucesiva по време на своя дружествен живот-управител, съвет на директори, общо събрание на акционерите, разпределение на печалбата, данъчни и счетоводни задължения и т.н функционира като класическата Sociedad Limitada(SL).

Хонорарите за пълното вписване на Sociedad Limitada de Formación Sucesiva в Търговския Регистър и публикуване в BORME са около 1000 Евро.

Статията изготви: Финансов консултант Димитър Димитров – МАДРИД

Тел. 627 241 588                                                 Тел. 911 296 524                                      Ел. поща: info@abogadobulgaro.com

images

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>