Испания – Какъв е най-добрият начин да наемете на работа ваше дете или роднина?

430089_352966811389529_1118532100_nКакъв е най-добрият начин да наемете на работа ваше дете или роднина?

В много случаи самаосигуряващите се лица наемат своите деца или роднини, за да им помагат в семейния бизнес. В тази статия ще разгледаме какви са най-удачните форми за уреждане на това трудово правоотношение.

Съществуват няколко алтернативи:

Договорът за обучение и учене: С договора за обучение, самоосигуряващите се лица могат да наемат свои деца или роднини и да се възползват от 100/процентово намаление в социалното осигуряване през целия период на договора, която може да се продължи до три години (или както е посочено в колективното трудово договаряне).

По силата на член 6, точка 1Б от Закон 43/2006: “Самоосигуряващите се лица могат да наемат децата си, ако не са навършили 30 години, независимо дали живеят с тях и имат право на намаляване на вноските за социално осигуряване със 100%. “

Също така на този вид договор могат да се наемат роднини, които не живеят със самоосигуряващото се лице и не са икономически зависими от него.

Изискванията за сключване на договора за обучение са следните:

За работника: Да е на възраст между 16 и ненавършени 30 години; Да бъде регистриран като безработен (поне 1 ден); Да няма официално образовение, пряко свързано с поста, на който ще бъдат назначени.

За фирмата: Да няма неплатени задължения, към социалното осигуряване или данъчната администрация.

Да не е била санкционирана или да не е уволнявала неправомерно (съгл. влязло в сила съдебно решение), субсидиран работник.

Тази опция може да бъде много интересна в случаите, когато детето не разполага с образование, защото с този договор има възможност да го получи както на теория, така и на практика, в една професия, която после да упражнява в семейната фирма, получавайки образование, което ще му позволи по-късно да кандидатства за акредитация чрез професионалния сертификат. Обучението, свързано с договора, има право на бонус от 100%.

Този договор има две важни предимства: този договор не изисква да се поддържа средната заетост във фирмата и, ако се прекрати договорът за обучение, не се изисква да се изплатят сумите, които са били намалени.

Самоосигуряващо се лице – сътрудник: Фигурата на сътрудник може да се прилага в случаите на член на семейството, който живее и работи за самоосигуряващото се лице.

В този режим, се прилага облекчение от 50% от квотата за социално осигуряване в продължение на 18 месеца.

Сътрудникът не фигурира, като данъкоплатец в данъчната служба, поради което няма задължение за подаване на данъчни декларации по ЗДДС или данъка върху доходите. Тези задължения са присъщи на самоосигуряващото се лице.

Изискванията за регистриране на сътрудника на самоосигуряващото се лице са следните: Да е съпруг или роднина на работодателя до втора степен, по пряка или косвена линия. Трябва да живее със самоосигуряващото се лице и да е на негова издръжка; Да работи във фирмата на самоосигуряващото се лице по обичаен начин; Не може да бъде регистриран като наето или самоосигуряващо се лице; Да е над 16 години;

Постоянният договор с безплатно социално осигуряване за първите 500 Евро от социално-осигурителния доход:

Член 8.5, алинея а) от Кралския указ Закон 1/2015, който урежда този договор, уточнява, че немогат да се наемат съпрузи и роднини до втора степен по пряка или косвена линия. Изключение правят самозаетите лица, които наемат децата си, които отговарят на условията, предвидени в Закон 20/2007:

Десета допълнителна разпоредба. Режим на социалното осигуряване на членове на семействотона самостоятелно заетите лица.

“Самостоятелно заетите лица могат да наемат като работници, децата си под тридесет години, дори да живеят с тях. В този случай, в обхвата на защитното действие, предоставено на наетите членове на семейството, се изключва обезщетениета за безработица. “

Ето защо, самозаетото лице може да използва безсрочния договор за наемане само на децата си под 30 години и не може да наема роднини.

Тази форма на постоянния договор има намаление в квотата за общите рискове за пропорционалната част на първите 500 Евро от заплата в продължение на 24 месеца. Ако договорът е на непълно работно време, намалението ще бъде пропорционално на коефициента на намаление на работния ден.

Ако заплатата е 1000 Евро, намалението се прилага само по отношение на дела на социалното осигуряване за първите 500 Евро брутна заплата, върху останалите 500 Евро не се прилага намаление. Също така не бива да се забравя, че останалата част от осигуровките освен квотата за общи рискове няма намаление и ще се прилага стандартната ставка.

По отношение на изискванията от страна на работника или служителя, не са определени допълнителни изисквания, освен посочените в RDL 1/2015, а само се посочва, че не може да са били наети от същата компания през последните шест месеца.

Изисквания за самостоятелно-заетото лице са следните:

1. Да се поддържат нивата на постоянна и обща заетост, когато се достигнат 36 месеца от сключването на договора. (В случай на неизпълнение трябва да се възстановят намалените суми).

2. Да няма неплатени задължения, към социалното осигуряване и данъчната администрация или автоматично губят намалението.

3. Да не е приключвал договори чрез уволнение по обективни причини или дисциплинарни уволнения, обявени за неправомерни в предходните шест месеца.

Статията подготви: Данъчен експерт Галя Душева

20120316_notariatoGalya Dusheva,

Economista
Oficina Moraira:

C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB
03724 Moraira (Alicante)

fax (+34) 966.490.649

Oficina Valencia
Av. Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>