Испания – Закон с мерки за стимулиране на бизнеса

1509241_1378328729135090_2462287800048178172_nВ тази статия ще се разгледат някои от промените установени в Закон 11/2013, 26 юли, който закриля първоначалните предпиемачи и самостоятелно заетите лица за да се стимулира разтежа на работните места, в Испания този закон се познава като “ Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”. Той е резултатът от парламентарната процедура на Кралски декрет 4/2013 на 22 февруари. В него се разглеждат няколко промени в различните области свързани с трудовoто социално осигуряване, данъчни или финансови промени, c цел да се подобрят структурните проблеми, утежнени от сегашната криза и насърчаване на икономическия растеж на самостоятелно заетите лица и фирмите.

Съгласно член 1 се регулират социално-осигурителните вноски които се отнасят за младите работници започнали дейноста си по собствена сметка, по точно за самостоятелно заетите лица (във всеки случай, не на всички, a само за тези които са под 30-годишна възраст, ако те са мъже и за жените по млади от 35 години). Първата промяна от множество изменения закон 11/2013 се намира в тридесет допълнителна разпоредба (Disposición Adicional Trigésima de la Ley 11/2013), която разширява възможностa за получаване на бонуси и намаляване нa социално-осигурителните вноски нa ”самостоятелнo заетите лица, които са по-малки от 30 години и първоначално започват работа или които са били безработни от пед години назад, считано от датата на записването им в Режимът на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица (Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos)……” в условията, установени във втори параграф, т.е. се прилагат следните отстъпки и бонуси върху таксата за общи непредвидени случаи, включително временна неработоспособност, по следната схема:

Намаляване на 80 % от таксата на социално осигурителните вноски за 6 месечен период от датата

на записването в Режимът насоциалното осигуряване на самостоятелно заетите лица.

Намаление на 50% от таксата по време на следващите 6 месеца след посоченият период в точка а).

Намаляване на 30 % от таксата по време на 3 месеца след периода посечен в точка б).

Бонус равен на 30 % дял за следващите 15 месеца след края на периода на намаленията.

И всичко това, за период не повече от 30 месеца.

За младите самостоятелно  заети работници с увреждания и свързано с предишния параграф, се променя единадесетата допълнителна разпоредба на закон 45/2002 от 12 декември, в смисъл че тези работници ще имат право на  80 % намаление от таксата за период от 12 месеца след датата на записването им в Режимът на социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица; и намаление на 50% през следващите 4 години, и всичко това за период от 60 месеца.

Съгласно член 2 се разглежда възможността за compatibilizar обезщетенията на безраборните лица и самостоятелно заетите, но само“когато го утвърдят програмите за насърчаване на заетостта”. Ново изменение на член 228 от законa за социално осигуряване (Ley General de la Seguridad Social), сега с добавянето на нов параграф номер 6, чрез който просто се оставява отворена възможност, отнасящa се до програмата, за да посочи в какъв срок ще бъде плащането на обезщетението (размер и продължителност), с изключение на приносът към социалното осигуряване .

Член 4 разширява възможностите за капитализация на обезщетенията при безработица (prestación por desempleo), възможност црез която се позволява да се изплати на  веднъж цялата сума на помощите на безработните за хора под 30-годишна възраст когато тези пари се инвестират за отваряне на организация или фирма създадена в рамките на максимален период от 12 месеца преди участието, при условие, че дейността във всеки случай трябва да се съхрани най-малко 18 месеца от образоването на фирмата.

Докато членовете 212 и 213 от законa за социално осигуряване разрешаваxа да се прекрати изплащането на обезщетението за безработица и позволяваха да се вземи по-късно, когато притежателят на правото работи за друг предприемач за по-малко от 12 месеца или работи дейност по собствена сметка за по-малко от 24 месеца, в член 5 от закона който се разглежда в тази статия, se удължава срока до 60 месеца за работниците под 30 годишна възраст, които работят за себе си. Това е една мярка, която има за цел да насърчи младите хора че разполагат от достатъчно време, за развиетието на дейноста им като самостоятелни лица със спокойствие, знаейки, че имат възможността за възстановяване на техните обезщетения до 60 месеца от началото на техният професионален опит.

Втората глава от законът, e посветенa на данъчните мерки, член 8 e този който регулира мерките в областта на данъка върху дохода на физическите лица (IRPF), който е ефективен от 1 януари тази година. Изменен е член 7 параграф n) от закона 35/2006, който позволявa на безработните хора които започват своята дейност като самостоятелни лица, да се възползват от пълното освобождаване на данъкът върху доходите на обезщетенията за безработица.

Също така, искам да се подчертае че е планирано за другата година 2014, малкитe и средни фирми с оборот от по-малко от 2 милиона евро да могат да решат доброволно, да си платят данъка ДДС (IVA) при издаване на фактурата – или да го изплатят след заплащането и, с ограничение че работодателите трябва да плащат ДДС всяка година (най късно до 31 декември). Така че ако операцията е билa извършенa, например, през януари 2014 г., крайният срок на изплащане на ДДС ще бъде до 31 декември 2014 г.

Статията изготви  Адв. Цветелина Петрова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>