Испания – До 30ти април всички живеещи на територията на Испания трябва да подадат декларация за своите сметки и собствености в чужбина (в това число и България) надвишаващи 50 000 Евро

images Модел 720 – Декларация за информация относно собствености и права в чужбина

Законова уредба: Закон 7 от 29 октомври 2012.; Наредба 72/2013 от 30 януари 2013.

Длъжни да представят посочената декларация са следните лица: Физическите и юридическите лица, пребиваващи в Испания.

Офисите, представителствата, клоновете и местата за стопанска дейност на испанска територия на чуждестранни физически или юридически лица.

Лицата на член 35.4 от Данъчния кодекс.

Установено е задължение за информиране относно три различни видове активи:

Като собственик, съсобственик, представител, упълномощен или бенефициент на сметки във финансови институции, намиращи се в чужбина, чиито средни салда или към 31 декември съвместно надвишават 50.000€.

Ценни книжа, права, застраховки и депозити, управлявани или придобити в чужбина, когато съвместно надвишават 50.000€. Не се декларират пенсионните планове.

Вещни права и имущества, които се намират в чужбина, когато стойността им съвместно надвишава 50.000€.

Важно е да се отбележи задължението за деклариране на активи в режим на съсобственост, т.е. задължението произтича от стойността на имота, независимо от дела на всеки един от съсобствениците. Напр., ако един актив се оценява на 60.000€ в режим на съсобственост от двама съсобственици с дял 50%, двамата са задължени да подадат посочената декларация, въпреки че участието на всеки от тях не надвишава границата от 50.000€.

След представянето на модел 720 не е задължително представяне за следващата година, освен ако е налице промяна в някой от трите блока до 31 декември на стойност над 20.000€.

Декларацията модел 720 се подава задължително по електронен път.

Срокът за подаване е от 1 януари до 31 март на следващата година, за която се предоставя информацията.

За 2012 г. срокът на подаване е от 1 февруари 2013 г. до 30 април 2013 г..

Санкции за неподаване на декларацията модел 720:

Лицата, които не подадат декларацията и са задължени да го направят, са наказуеми с глоба от 5.000€. Освен това недекларирането или декларирането на неточни или непълни данни се класифицира като много тежко данъчно престъпление и подлежи на глоба с минимум 10.000€.

Представените извън срока или не по телематичен път декларации се санкционира с глоба от 100€, а когато данните са непълни или неточни минимумът е 1.500€.

Освен това при последваща данъчна ревизия недекларираните собствености и права ще се включат в капиталовите печалби, неотчетени в отчета на доходите на физическите лица и за корпоративното подоходно облагане и се считат укрити доходи. В този случай освен постановения за плащане данък се прилага глоба за това нарушение в размер на 150% от укрития данък.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>