Испания – данък върху начислената доходност за градски недвижими имоти за собствена употреба на чужди лица

IMG_0062 (1)Данък върху начислената доходност за градски недвижими имоти за собствена употреба на чужди лица

Чуждите лица, които притежават недвижими имоти в Испания и ги ползват за собствена употреба, начисляват ежегодно доход и плащат еднократен годишен данък за притежаването на градските имоти, които не се отдават под наем, а се ползват от самия собственик.

Базата за деклариране и изчисляване на данъка е сумата, получена от корекцията на кадастралната стойност на имота (определена за целите на общинския данък върху имуществото - IBI):

За данък, начислен за периоди след 01/01/2015 г.

  1. В общия случай, кадастралната стойност се умножава с 2 на 100.
  2. В случай на имоти, чиято кадастрална стойност е актуализирана или изменена и е влязла в сила през данъчния период или в рамките на десетте предходни данъчни периода, коефициентът е 1,1 на 100.

Ако към датата на начисляване на данъка имотът няма кадастрална стойност или същата не е била съобщена на собственика, коефициентът, който се прилага е 1,1% и се прилага върху половината от по-голямата от следните стойности: определената от администрацията за целите на други данъци или цената, платената сума или стойността на придобиване на имота.

В общият случай данъкоплатци са собствениците на недвижими имоти. Когато има реални права на ползване, доходът, изчислен за целите на този данък за собственика на правото, е същият, който би съответствал на собственика.

В случаите на права на поетапно ползване на недвижими имоти, доходността се определя за собственика на вещното право върху кадастралната стойност и пропорционално в зависимост от продължителноста на периода на ползване през годишния период.

Доходност за градските недвижими имоти за собствена употреба на чужди лица се счита за начислена веднъж годишно, на 31 декември.

Декларира се пропорционалната част от тази сума в случаите, когато данъчно-задълженото лице не е притежавало имота през цялата година или ако имотът е бил отдаден под наем за определен период от време.

Данъчна ставка

За 2007-2011 г. – 24%

2012-2014 г. - 24,75%

За 2015 – За местни лица за страни от ЕС, Исландия и Норвегия  - 19,50%, за останалите данъкоплатци – 24%

За 2016 и следващи години – Други данъкоплатци Лица, пребиваващи в ЕС, Исландия и Норвегия – 19%,  Други данъкоплатци – 24%

Данъкът се декларира чрез модел 210, представен в Данъчната агенция на хартиен носител чрез формуляра, генериран от интернет страницата на данъчната агенция или с електронен подпис.

Период на представяне: през цялата календарна година, следваща датата на начисляване.

Galya Ivanova Dusheva,
Economista
 
www.ivanovataxlaw.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>