ИСПАНИЯ – ВИДОВЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И ВАЛИДНОСТ

imagesВ  материята на трудовото право, регионалната отговорност е много ниска или изобщо не съществува. Съгласно чл. 149.1.7 от Конституцията на Испания изключителна компетентност има “трудовото законодателство.”

Конституционният съд направи широко тълкуване на понятието “законодателство”, което включва както закони така и подзаконови нормативни актове.

Това е за да се гарантира единството на пазара на труда.

Но за да се направи по-ограничено тълкуване на понятието “труд” е необходимо да регулира правата и задълженията на работодателите, на работниците и на техните представители.

Регулирането на договорните отношения, например е отговорност на държавата.

Трудови договори

Трудовият договор може да бъде сключен в писмена форма или устно.

Предполага се, между всички, които предлагат услуги от името и в рамките на организацията и управлението на другиго, и който получава възнаграждение за това.

Трябва да има писмени трудови договори, когато се избират във всички случаи на стажанти, както и за обучение, на непълен работен ден за поръчки, определени и разбити почивки, трудовите договори в страната, договори за извършващи работа или услуги, както и за работещите в Испания, за испанските компании в чужбина.

Също така включва писмен вид договори за определен период, който е по-дълъг от четири седмици.

При неспазване на изискването договорът се счита за сключен за неопределено време и на пълен работен ден, освен ако не се докаже противното с удостоверяващ естеството временния или на непълен работен ден и правния статут на услугите.

Работодателят следва да осигури процесуалното представителство на работниците освен копие от всички договори, които се сключват в писмена форма, с изключение на специалните договори за наемане на висшето ръководство за установяване на задължение за уведомяване и на процесуално представителство на работниците.

За проверка на съответствието и съдържанието на договора  с действащото законодателство.

Трудовият договор съдържа всички данни с изключение на адрес и семейно положение.

Основното копие се предоставя от работодателя, не по-късно от 10 дни от изпълнението на договора на законните представители на работниците, които ще я подпишат с цел да се установи наличието му.

След това основният екземпляр се изпраща до бюрото по труда.

Валидност на договора

Ако се окаже нулева само част от трудовия договор, а останалата част ще остане в сила, и се попълва със съответните законови изисквания, както е предвидено от алинея първа  на член 3 от този закон.

Ако на работникът са възложени специални условия за компенсиране на  посочени в невалидната част от договора, компетентният съд който е за част ще отмени решението за оцеляване или поради заличаване на цялото или част от тези условия при възнаграждение.

Ако договорът  е невалиден, служителят има право, да изисква възнаграждение за вече положеният труд такова каквото би било ако договорът беше валиден.

Видове договор: Групов договор; Договори за обучение; Договор за непълно работно времe; Договор за работа в къща;

Прекратяване на договора

Прекратяване на договора и намаляване на работното време по икономически, технически, организационни или производствени причини.

Процедурата се прилага независимо от броя на служителите на фирмата и броят на засегнатите от спирането на работата.

Автор – Адвокат Жасмина  Стойкова, Сеговия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>