Испания – видове субсидии за безработни

colas_parados_puerta_inem1Обществената служба по заетостта признава девет видове помощ за безработни, освен специфично подпомагане, което съществува за селскостопанските работници. За да се определи по-лесно вида на помоща, е необходимо да се знаят  условията, на които трябва да се отговаря. Има две условия за кандидатите:

- Да са официално регистрирани в съответната служба за безработни

- Да не получават доход, който да минава лимита от 75 % от минималната работна заплата.

Видове субсидии:

1 – Лица, които са изчерпали обезщетенията за безработица и имат семейни отговорности.

- Да е изчерпано полагаемото обезщетение за безработица /PARO/.

- Да имат  семейни отговорности.

Продължителност на субсидията-  6 месеца, чийто срок може да бъде удължен до 18 м. и доходите не  трябва да надвишават 75% от минималната работна заплата, изключвайки извънредните плащания и бонуси в средата и края на годината.

2 – Лица на възраст над 45 години, които са изчерпали обезщетенията за безработица в продължение на най-малко 12 месеца и нямат семейни задължения.

- Kандидата да е получавал полагаемото обезщетение за безработица /PARO/ в продължение на поне 12 месеца.

- Kандидата да има навършени 45 години към дата на приключванене на обезщетението за безработица.

Продължителност на субсидията-  6 месеца, чийто срок може да бъде удължен до 18 м. и доходите не трябва да надвишават 75% от минималната работна заплата, изключвайки извънредните плащания и бонуси в средата и края на годината.

3- Лица, завръщащи се от работа в чужбина.

- Кандидата да е работил най- малко 6 месеца в чужбина от напускането на Испания.

- Да няма право на обезщетение за безработица.

Продължителност на субсидията-  6 месеца, чийто срок може да бъде удължен до 18 и доходите не трябва да надвишават 75% от минималната работна заплата, изключвайки извънредните плащания и бонуси в средата и края на годината.

4 – Лица, които при настъпване на ситуация “официално безработен”, нямат необходимия минималeн осигурителен стаж за получаване на обезщетение за безработица /PARO/.

- Да има осигурителен стаж поне три месеца при наличие на  семейни отговорности или 6 месеца, ако няма такива.

- Да не е достигнал достигнал минималния осигурителен стаж за придобиване право на обезщетение за безработица /PARO/.

Продължителността на тази субсидия варира в зависимост от осигурителния стаж са на работника и неговите семейни задължения. Размерът на субсидията е идентичен с тези на горепосочените видове субсидии.

5 – Лица, освободени от затвора.

Допълнителните изисквания за получаването на тази субсидия са:

- Лишаването от свобода да е било за период над шест месеца.

- Лицето да няма право на обезщетения за безработица

Продължителността на тази субсидия е 6 месеца и може да бъде подновена за още два равни периода, максимум до 18 месеца. Сумата е в размер на 426 евро на месец.

6 – Субсидия за лица над 55 години.

- Лицата да са навършили 55 години към датата на искането.

- Да бъдат регистрирани като търсещи работа и да не са отхвърляли предложение за работа или да са отказвали  да участва в промоции, обучение или преквалификация, от деня на регистрацията като безработни, без основателна причина.

-  Да имат най-малко шест години осигурителен стаж.

- Да отговарят на всички изисквания, с изключение на необходимата възраст, за пенсиониране.

Тази субсидия ще се изплаща, докато лицето достигне възрастта, която позволява пенсиониране във всичките му форми. Сумата е в размер на 426 евро на месец.

7- Renta Activa de Inserción.

- Лицата да имат навършени 45 години.

- Да бъдат регистрирани като търсещи работа и да не са отхвърляли предложение за работа или да са отказвали  да участват в промоции, обучение или преквалификация, от деня на регистрацията като безработни, без основателна причина.

- Да нямат право на обезщетения за безработица или субсидии, като и да нямат доходи от селското стопанство

- Когато на лицето е призната инвалидност равна на поне 33%

- Когато лицето е мигрант, върнал се от чужбина през последните дванадесет месеца преди кандидатстването, и е работило поне шест месеца в чужбина от напускането на Испания.

- Лица,  акредитирани от компетентния орган, със статут на жертва на домашно насилие и неживеещи с насилника.

Сумата е 426 евро и е с продължителност  до 12 месеца.

8 – Plan PREPARE (Програма за преквалификация на лица, които са изчерпили своите обезщетения за безработица).

- Лица, които са регистрирани в бюрата по труда, поради прекратяване на трудовия им договор и които в периода 16-ти Август 2012- 15 Февруари 2013 год., са изчерпали обезщетенията за безработица и нямат право на никакво друго обезщетение или субсидия, или лица, които през същия този период са изчерпали полагащите им се субсидии, включително техните разширения.

Тази програма продължава шест месеца, а сумата за плащане е 75% от месечния IPREM ако лицата нямат семейни отговорности и 85% от месечния IPREM ако лицата имат най-малко трима члена на семейството, за които носят отговорност.

Изложената информация има изцяло индикативен характер. Повече информация www.empleo.gob.es /blgari-v-chuzhbina.es

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>