Издаване на Български лични документи

bulgarflagНа българските граждани, пребиваващи в чужбина могат да се издават следните български лични документи:

1. Паспорт – Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

В дипломатическото или консулско представителство, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

При приема на заявлението консулското длъжностно лице въвежда в автоматизирана информационна система: 1. личните данни, вписани в заявлението; 2. информация за приложените документи; 3. подписа; 4. снимката и 5. пръстовите отпечатъци на заявителя и регистрира заявлението като “Искане за издаване на паспорт”.

Искането за издаване на паспорт се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на паспорт.

В случай, че има пречка за издаване на паспорт поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Представителството в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на паспорт се прекратява от МВР.

В дипломатическите или консулски представителства, в които няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя, заявления за издаване на паспорт не се приемат.

След издаване на паспорт от МВР, той се изпраща чрез МВнР до дипломатическото или консулско представителство, което уведомява заявителя за издадения му документ в срок до 7 работни дни. Министерство на външните работи може да изпраща персонализираните паспорти до дипломатическите или консулски представителства на Република България в чужбина по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата “препращане чрез куриерска фирма” и е заплатил за тази услуга.

2. Лична карта – Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

В представителство, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Консулското длъжностно лице, което приема заявлението, въвежда в автоматизираната информационна система: 1. личните данни от заявлението; 2. информация за приложените документи; 3. подпис и 4. снимка на заявителя и регистрира заявлението като “Искане за издаване на лична карта”.

Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни МВР, по електронен път, връща отговор до представителството относно възможността за издаване на лична карта.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта, поради определени несъотвествия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Представителството в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от МВР.

В представителствата, в които при приемане на заявлението няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, лицето подава заявление за издаване на лична карта, като към него прилага и снимка.

Приетите по този начин заявления за издаване на лична карта могат да се изпращат от представителствата до МВнР по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги. Заявленията се изпращат чрез фирмата, осъществяваща куриерски услуги, ако в страната на пребиваване се предлага услугата “препращане чрез куриерска фирма” и заявителят е заплатил за тази услуга.

След издаване на личната карта от МВР, тя се изпраща чрез МВнР до представителство на Република България в чужбина, което уведомява заявителя за издадения му документ в срок до 7 работни дни. Министерството на външните работи може да изпраща персонализираните лични карти до дипломатическите или консулски представителства по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата “препращане чрез куриерска фирма” и е заплатил за тази услуга.

3. Свидетелство за управление на МПС – Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, с изключение на държавите-членки на ЕС, може да подаде заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС в дипломатическо или консулско представителство.

В представителството, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице при приемане на заявлението заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.Консулското длъжностно лице при приема на заявлението, въвежда в автоматизираната информационна система: 1. личните данни от заявлението; 2. информация за приложените документи; 3. подписа и 4. снимката на заявителя и регистрира заявлението като “Искане за издаване на СУМПС”.

Искането за издаване на СУМПС се изпраща в отдел «Пътна полиция» при СДВР по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни СДВР, по електронен път, връща отговор до представителството относно възможността за издаване на СУМПС.

В случай, че има пречка за издаване на СУМПС поради определени несъотвествия на попълнените данни, СДВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията.

Представителството в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на СУМПС се прекратява от СДВР.

В представителствата, в които при приемане на заявлението няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, лицето подава заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС, като към него прилага и снимка.

Приетите по този начин заявления за издаване на СУМПС могат да се изпращат от представителствата до МВнР по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги. Заявленията се изпращат чрез фирмата, осъществяваща куриерски услуги, ако в страната на пребиваване се предлага услугата “препращане чрез куриерска фирма” и заявителят е заплатил за тази услуга.

След издаване на СУМПС от СДВР, то се изпраща чрез МВнР до представителството, което уведомява заявителя за издадения му документ в срок до 7 работни дни. Министерството на външните работи може да изпраща персонализираните свидетелства за управление на МПС до представителствата по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата “препращане чрез куриерска фирма” и е заплатил за тази услуга.

4. Временен паспорт – Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Временният паспорт е със срок на валидност до 12 месеца и е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България.

Временен паспорт се издава въз основа на заявление, като консулското длъжностно лице, при приема на заявлението, въвежда в автоматизираната информационна система: 1. личните данни, посочени в заявлението; 2. информация за приложените документи; 3. заснетите с цифрови устройства подпис и лице на заявителя. Заявлението се регистрира като “Искане за издаване на временен паспорт” и се изпраща чрез МВнР за съгласуване с МВР, в срок до 3 работни дни от датата на приемане на заявлението.

МВР уведомява чрез МВнР дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина за своето становище за издаване на искания временен паспорт в срок до 3 работни дни. /www.mfa.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>