Испания – Здравни грижи

imagesКога имате право на здравни грижи?

Кой е осигурен?

- Регистрираните служители, които принадлежат към някоя социалноосигурителна схема и които са в равностойно положение.

За целите на тези обезщетения, служителите се считат за напълно осигурени, дори в случай че работодателят им не е изпълнил своите задължения по отношение на осигуровките.

- Пенсионерите и лицата, получаващи периодични социалноосигурителни обезщетения, различни от семейни помощи за деца на издръжка.

Достъп до здравно осигуряване имат и членовете на семействата на осигурените лица, включително, при определени условия:

- Cъпругът/съпругата на осигуреното лице или лицето, съжителстващо с осигуреното лице за период от поне една година, както и децата на това лице.

- Преките потомци или съпругът/съпругата на осигуреното лице, независимо от правния им статус, братята и сестрите на осигуреното лице, както и приемни деца, независимо от възрастта им.

- Oсиновени деца и малолетни, отглеждани по време на процеса на осиновяване.

- Преките роднини по възходяща линия на осигуреното лице и неговата съпруга/нейният съпруг.

Лицата, които са разделени или разведени или чийто брак е бил анулиран и не са осигурени по друг начин, могат да продължават да имат достъп до здравно осигуряване, докато основният бенефициер има право на здравни обезщетения.

Испанските емигранти, временно пребиваващи в Испания или след завръщането си могат да се присъединят към схемата на здравеопазване, в случай че нямат други права за здравни грижи.

Здравни грижи се предоставят и на граждани, които нямат достатъчно средства за издръжка.

Съществуват подробни условия, които основно се отнасят до пребиваване, недостатъчно средства, липсва на социалноосигурително покритие, а понякога и възрастта на бенефициера.

Ако тези условия не са изпълнени, лицето може да има право единствено на спешна помощ в случай на сериозно заболяване или инцидент.

Осигуряване на базата на платена работа, която се приема за странична и не представлява основно средство за препитание, не е възможно.

Националната здравноосигурителна система покрива домашно медицинско обслужване (ayuda domiciliaria, например за пенсионери или лица с увреждания), в здравен център и в (държавна или частна) болница, сключила договор с Comunidades Autónomas или INGESA.

Националната здравноосигурителна система покрива също болнично лечение и спешна помощ (с или без болнично лечение) в център по спешна медицина.

При необходимост от линейка, разходите се покриват от националната здравноосигурителна система.

Националната здравноосигурителна система осигурява лекарства, хирургически протези, ортопедично оборудване и обикновени инвалидни колички.

Тя не покрива зъбни протези или очила.

Рехабилитацията се осигурява безплатно, в случай че лекуващият лекар сметне, че е необходима от медицинска гледна точка.

При определени условия е възможно и санаторно-курортно лечение.

По време на плаване корабите могат да получават медицински съвети чрез радиовръзка със Социалния институт за морски служители (ISM) по двадесет и четири часа в денонощието.

Специални схеми – Конкретни правила

Специалната социалноосигурителна схема за морските служители включва специални условия за инцидент или заболяване на борда на кораб или в чуждо пристанище.

Специални програми за лица с увреждания

Националната здравноосигурителна система предоставя здравни грижи и лекарства на лицата с увреждания, включително специализирани функционални и психотерапевтични програми за рехабилитация, психологическо лечение и консултация, общи и специални образователни програми, трудоустрояване, програми за професионална интеграция и т.н.

Лицата с увреждания над тригодишна възраст със степен на инвалидност над 33 процента, които не могат да използват обществен транспорт, имат право на помощ за мобилност или компенсации на транспортните разходи.

Как се осъществява достъпът до здравни грижи?

За да получите здравни грижи, трябва да представите вашата „потребителска карта за националната здравна система“ (tarjeta de usuario del Sistema National de Salud).

Медицинското обслужване по принцип е безплатно, въпреки че зъболекарските услуги не са изцяло покрити.

Лекарствата в случай на амбулаторно лечение са безплатни за определени бенефициери, по-специално пенсионери и лица, получаващи помощи за трудови злополуки или професионални болести.

Други трябва да платят част от разходите (обикновено 40 процента от цената).

Не се изисква плащане за лекарства, включени като част от болнично лечение.

Ако имате право на здравно осигуряване в качеството си на бенефициер на осигурено лице (обикновено като съпруг/съпруга) и вече не живеете заедно, можете да подадете заявление за здравноосигурителна карта за вас и вашите деца към дирекцията на Националния социалноосигурителен институт (INSS) във вашата провинция.

Здравни грижи се предоставят изключително от мрежата на Здравните центрове в автономните области (освен в Сеута и Мелия, където тя се осигурява от Националния институт по здравеопазване – INGESA) или утвърдени медицински центрове (Centros médicos concertados).

Медицинското обслужване, предоставено от друг медицински център, обикновено не се покрива от националната здравноосигурителна система.

В случай че се нуждаете от консултация с общопрактикуващ лекар (GP), педиатър или зъболекар, можете да я получите директно.

За консултация с друг специалист, трябва да бъдете препратени от вашия общопрактикуващ лекар (GP).

Можете да изберете GP или педиатър в рамките на вашия здравноосигурителен район, в случай че неговият списък с пациенти не надхвърля определената за района квота.

Освен при спешни случаи, за да постъпите в болница, трябва да бъдете препратен от специалист.

По принцип не съществува възможност за избор на болница.

Пациентите са разпределени към определена болница според адреса си (с изключение на спешните случаи, при които се осигурява достъп до всяка болница).

Вашето право на обезщетения за здравни грижи при преместване в рамките на Европа

Ако се отседнали или пребивавате в друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, вие и вашето семейство можете да се възползвате от услугите на общественото здравеопазване, предоставяни там.

Това не означава непременно, че лечението ще бъде безплатно; това зависи от националните правила.

Ако планирате временен престой (екскурзия, бизнес пътуване и т.н.) в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, кандидатствайте за Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) преди заминаване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>