За година са дадени ЕГН на над 19 000 българчета, родени в чужбина

kenguru_forbabies_641960a8fcb629e9b3efe149e9f40a74Само през последната една година /от май 2014 г. до май 2015 г./ са дадени ЕГН на над 19 000 български деца, родени в чужбина, на които са съставени актове за раждане в България и са вписани в регистъра на населението.

От тях около 12 000 са вписани без бащино име, съгласно издадените в чужбина документи за раждане. Това се посочва в позиция на МРРБ относно записване в българския регистър на населението на родени извън страната деца с българско гражданство.

От Министерството уточняват, че по данни от общинските администрации интересът е минимален и в изключително редки случаи родителите са консултирани за бащино име на детето им, когато такова липсва в чуждия документ.

Откази за даване на ЕГН на лица, родени в чужбина, не са правени от териториалните звена на ГД ГРАО. От Министерството обясняват, че актове за раждане на български граждани, родени в чужбина, се съставят в България по реда на Закона за гражданската регистрация – въз основа на получен препис от чуждестранния акт за раждане, като данните в българския акт за раждане се вписват без изменение така, както са в чуждия документ.

Законът не предвижда добавяне на бащино име при регистриране на раждането в страната, ако такова липсва в чуждия документ.

Не са редки случаите, в които при раждането си в чужбина български граждани същевременно придобиват и друго гражданство. Вписването на тази категория с други имена, добавяне на бащино име, създава самоличност, различна от тази в другата държава, чийто гражданин е лицето. Това би създало затруднения на самите тях при легитимирането им извън България, обясняват от Министерството.

Законът гарантира вписване на данните от гражданската регистрация по начина, по който са се случили извън България, защото засилената през последните години мобилност на гражданите – обучение, работа, сключване на граждански брак, предполага те да могат да получават извлечения от актовете си за раждане от държавата, където са родени и от България, в които името им е записано по един и същ начин.

Ако притежават български документи, в които са записани с различни имена, следва пред чуждестранните органи да представят и удостоверение за идентичност на име. Добавянето на бащино име при съставяне на акт за раждане, когато липсва в чуждестранния документ, би им създало затруднения.

От Министерството отбелязват, че актовете за гражданско състояние се съставят от длъжностни лица по гражданско състояние, тоест кметът на общината, както и кметовете на кметствата, кметските наместници и длъжностни лица от общинската администрация, на които с писмена заповед кметът е възложил да изпълняват тази функция. Отговорността за гражданската регистрация на територията на общината е на кмета.

ГД ГРАО не е въвеждала нова административна практика в противоречие със закона и, при изпълнение на задълженията си за методическо ръководство, винаги е давала указания за стриктно спазване на законовите изисквания при изпълнение на дейностите, свързани с гражданската регистрация./Дарик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>