Заявления за гласуване в изборите за Европейски парламент – до 29 април

-460x250ЦИК взе решения за организацията на вота на сънародниците ни зад граница Изборите за Европейски парламент се провеждат от 22 до 25 май тази година, като в България те ще се състоят на 25 май. Население от 503.7 млн. души в страните членки на Европейския съюз ще избере 751 членове на Европейския парламент, 17 от тях ще са представители на България.

Как сънародниците ни, които живеят извън родината, в други страни-членки на ЕС, могат да дадат гласа си за новите евродепутати?

Със свои решения №25 и №26 от 28 март 2014 г. Централната избирателна комисия прие решения за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., както и за условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съобщиха от Министерството на външните работи.

Според решенията на ЦИК избирателните секции извън страната се образуват:

В местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват.

В местата в държава-членка на Европейския съюз, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват.

В местата в държава-членка на Европейския съюз, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори (2009 г.) е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден (4 април 2014 г.).

Извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (2 май 2014 г.).

При образуване на секции в страна-членка на Европейския съюз, когато броят на избирателите е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите.

При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

Право да избират членове на Европейския парламент от България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Всеки може да заяви своето желание да гласува чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 29 април 2014 г.

Заявлението трябва да е подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава членка на Европейския съюз или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия /www.cik.bg/.

В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо”.

В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България.

Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната (държава-членка на Европейския съюз), в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК. Със заявлението избирателят представя и декларация по образец (приложение от изборните книжа), че отговаря на условията да избира.

Изборният ден започва в 6.00 ч. местно време и приключва в 19.00 ч. местно време.

В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец.| Български новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>