Испания – Задължителна ли е смяната на българската шофьорска книжка с испанска? Застраховки и регистрация на кола. Глоби.

imagesСмяна на една шофьорска книжка на чужденец от Европейският съюз

С Кралски декрет 818/2009 от 9 ти май влиза в сила генералния режим за шофьори.

От този Kралски декрет членовете с най – голяма важност са чл. 15 ал. 4, чл. 16 и чл. 19.

Те се спират много комплексно на нормативните аспекти, както и нарушенията и санкциите свързани с това.

Гражданите на Европейският Съюз не са длъжни да заменят своята шофьорска книжка в Испания, ако нямат постоянно пребиваване тук.

Подновяване и вписване на шофьорската книжка

Когато гражданин на Европейският съюз получи право на пребиваване в Испания ще бъде подложен автоматично на испанската нормативна уредба, т. е. трябва да бъде подложен на психо тест и точкова система.

Добре е да не са минали повече от три месеца, от както е притежател на редовна резиденция.

След минаването на третия месец могат да бъдат наложени глоби.

Ако става въпрос за шофьорска книжка, която е безсрочна, титуляра на същата трябва да я поднови минавайки преди това психо тест.

След, което се извършва вписване според възрастта, вида шофьорска книжка и след специално разглеждане от Главно управление по транспорта.

Вписването е важно за различните видове шофьорски книжки и има съответната дата.

Тази дата е важна за всеки вид шофьорска книжка, тъй като има значение за различните класове и категории.

Когато говорим за дългосрочно пребиваване на територията на Испания, се прилага друг член от закона. Чл 21 ал.2 от Регламента за шофирането го обяснява доста добре.

Под дългосрочна резиденция се разбира мястото, на което едно лице пребивава за 185 дни за всяка календарна година по  6 месеца.

Служебна замяна

Провинциалните управления се занимават със служебна замяна на шофьорските книжки издадени от страните членки на ЕС и се нуждаят от:

-  Адаптиране, към испанската система на своите титуляри-поставяне на ограничения или адаптиране на МПС –то.

-  Когато техният титуляр е бил санкциониран по административен път със загуба на точки, отнемане или загубване правата на шофьор.

-    Когато е необходимо деклариране, нулевост или повреждане на шофьорската книжка.

-  За да се извърши замяна по служебен път е необходимо титуляра, да го поиска официално.

-  Всички граждани и чужденци от ЕС, които желаят да шофират на територията на Испания следва да предадат шофьорската си книжка в Главно Управление на Движението и да я заменят с испанска.

България има двустранна спогодба с Испания във връзка с тяхното признаване.

- При смяната на българската шофьорска книжка с испанска се изисква и клетвена декларация, че лицето не притежава друга шофьорска книжка.

Необходима ли е смяната на номерата на българските автомобили в Испания

До три месеца след получаване на право на постоянно пребиваване в Испания трябва да се извърши смяна на номерата на колата с испански.

След третия месец моторното превозно средство може да се спре от властите. Състоянието на автомобила трябва да се регулира и да премине през технически преглед.

Може ли да се кара с българска застраховка на автомобила?

По този въпрос има споразумение между България и Испания, както и останалите страни членки на ЕС.

Има три групи застраховки според националността на автомобила.

България е част от Договора за многостранна гаранция в европейската система за застраховане подписано в Мадрид на 15 март 1991 г. и публикувано в официалният ежедневник на Европейският съюз №177 /27.

Глоби свързани с липсата на задължителна застраховка за автомобили:

Член Алинея Нарушение Глоба
2 1 Липса на задължителна застраховка за class АМ 650325 Евро
2 1 Липса на задължителна застраховка за class А2, А1 или А 700350 Евро
2 1 Липса на задължителна застраховка за class В 800400 Евро
2 1 Липса на задължителна застраховка за class С1,С1+Е,С, С+Е,Д1,Д1+Е, Д или  Д+Е 1500750 Евро
2 В Липса на задължителна застраховка за class ВТР 1500750 Евро
Член Алинея Нарушение глоба
3 А Шофиране на МПС без задължителна застраховка, която се изисква за class АМ 1000500 Евро
3 А Шофиране на МПС без задължителна застраховка, която се изисква за class А2, А1 или А 1250625 Евро
3 А Шофиране на МПС без задължителна застраховка, която се изисква за class В 1500750 Евро
3 А Шофиране на МПС без задължителна застраховка, която се изисква за class С1,С1+Е,С,С+Е,Д1,Д1+Е,Д или Д+Е 2 8001 400

Забележка: Всички глоби на територията на Испания, ако се платят в рамките на един месец от връчването на съобщението са наполовина т. е. по-малката сума от таблиците.

Автор: Aдвокат Жасмина  Стойкова – Сеговия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>