ЗАВЕРКА И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

documentosЗаверка и легализация – За признаването на образователни документи както в България, така и в чужбина е задължително условие те да са преведени и легализирани.

Изискваните образователни документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с приемащата/ издаващата държава, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

ЗАВЕРКА – Документите, издадени от образователни институции, следва да бъдат заверени от:

1. Министерство на външните работи на издаващата държава и консулската служба на Република България в тази държава, или

2. Kонсулската служба на издаващата държава в Република България, след което заверени от Дирекция “Консулски отношения” при Министерство на външните  работи на Република България (в случаите, когато документите не са заверени в издаващата държава), или

3. Друга консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Република България (ако тя няма акредитирана такава в страната), след което заверени от Дирекция “Консулски отношения” при Министерство на външните работи на Република България.

Документи като декларации, пълномощни и др., след заверка от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по посочения ред.

Документите, издадени от държава – страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция) върху които е поставен в оригинална форма “апостил”, не се нуждаят от последващи заверки. Необходимо е само да бъдат придружени с легализиран превод на езика на приемащата държава.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ – Легализацията на български образователни документи включва няколко етапа. Министерството на образованието и науката извършва предконсулска заверка, етап от легализацията на всеки образователен документ, който ще се ползва в чужди държави. Гражданите могат да внасят за предконсулска заверка оригинали на документите и/ или техни нотариално заверени ксерокопия.

Изчерпателна информация за необходимите документи и процедури може да получите от експертите в дирекция „Канцелария и административно обслужване” или на сайта на МОН.

Подробна информация за издаването на удостоверението “апостил” , както и за всички консулски услуги на Министерството на външните работи за български и чужди граждани, се съдържа на неговия сайт.

Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина от Министерството на външните работи: 

http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/obshti_razqsneniq.pdf

Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, Хага на 5 октомври

1961 г. (Конвенция № 12): http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/Convention_12.pdf

Списък на държавите-страни по конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните

публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция № 12): http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/List_Countries_Convention12.pdf

Списък на фирмите, с които Министерството на външните работи е сключило договор за извършване нa официални преводи: http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/dogovoriFIRMI_mfa.pdf  Източник: blgari-v-chuzhbina.es

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>