ЕС: Къде да се борим за правата си?

GetImageАко имате трудов или социален проблем, или смятате, че са нарушени правата ви на европейски граждани, и ако не намерите решение на местно ниво – в България или в страната от ЕС, където живеете, можете да потърсите информация, съвет и помощ от няколко източници, създадени от Европейската комисия.
Те отговарят за широк спектър въпроси за социални, трудови, граждански, потребителски права, права при пътуване, пребиваване, работа, здравеопазване, пенсиониране или обучение.
В европейската битка за вашите права можете да тръгнете от информационните центрове Europe Direct.
Своето запитване можете да изпратите по електронна поща или онлайн чрез формуляра, който ще намерите на интернет-страницата им – http://ec.europa.eu/cyprus/commission/europe_direct_centres/index_en.htm Центровете Europe Direct предлагат информационно обслужване по телефона или по интернет на всеки от официалните езици на ЕС.
Те могат да ви посочат най-добрите източници на информация или съвети, както и контактите с тях на европейско, национално или местно равнище.
От тях можете да получите и повече информация за вашите права и възможности като гражданин на ЕС и как да ги упражнявате – например, получаване на разрешение за пребиваване, признаване на квалификация, условия и изисквания за работа и други.
Имайте предвид, че центровете Europe Direct не участват в решаването на конкретен проблем.
Те не могат да подават или изпращат жалби от ваше име, но могат да ви кажат в коя институция да я внесете.
Чрез тази платформа можете да се свържете с “Вашата Европа – Съвети”.
Това е екип за обществена консултационна услуга, която се предоставя от правните експерти на Европейската служба за граждански действия.
Тя се състои от екип от юристи, които са запознати както с правото на Съюза, така и със законите в страните-членки. Информацията се предоставя и на български език.
“Вашата Европа – Съвети” дава безплатно индивидуални съвети в рамките на седмица, изяснява европейското право, което се прилага във вашия случай, може да ви обясни как да упражнявате вашите права в ЕС.
Типичните въпроси, на които екипът отговаря, са свързани с правата на европейските граждани при пътуване, пребиваване, работа, пенсиониране или обучение.
Тази европейска структура може да ви помогне в битката за вашите нарушени права с информация.
Нейният екип обаче не предоставя задълбочени юридически консултации и не провежда лични интервюта с граждани.
Той не може да ви осигури законно юридическо представителство. Не може и да поеме случая от ваше име или да предприеме принудителни действия срещу фирми или органи.
Повече информация можете да получите от сайта на “Вашата Европа – Съвети” -http://europa.eu/youreurope/advice/index_en.htm “Вашата Европа – Съвети” си сътрудничи тясно със Солвит – мрежата за решаване на проблеми между отделни лица или фирми, от една страна, и властите, от друга страна в държавата-членка, в случаите, в които има съмнения за неправилно прилагане на правото на ЕС. Това е третата ваша “спирка” в европейските институции за защита на правата ви.
Ако след като разгледа запитването ви “Вашата Европа – Съвети” реши, че имате нужда от допълнително действие за разрешаване на проблема със съответната национална администрация, тя ще препрати вашия случай на Солвит-центъра и ще ви уведоми за това.
Солвит е онлайн мрежа, предназначена да помага на гражданите в ЕС да намират прагматични решения на своите проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на страните-членки.
Целта е да не се прибягва до съдебна намеса. Системата се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин – държавна администрация.
Изключена е намесата за решаване на проблеми в частната сфера. Основните области, в които Солвит е работил до момента са: признаване на професионалните квалификации и дипломи, достъп до образование, разрешения за пребиваване, право на глас, социално осигуряване, трудови права, шофьорски книжки, регистрация на моторно превозно средство, достъп до пазари за продукти и услуги, установяване като самостоятелно заети лица, данъчно облагане и други.
При подаване на жалба местният координационен център проверява дали възникналият проблем може да бъде разрешен в рамките на мрежата или е възможно той да бъде разрешен посредством други средства.
Ако центърът прецени, че предоставеният случай е от компетенциите на Солвит, той го вписва в електронната база данни на мрежата и случаят автоматично се прехвърля към Солвит-центъра в държавата-членка, в която е възникнал проблемът.
В рамките на една седмица водещият координационен център трябва да потвърди или отхвърли приемането на случая.
След потвърждаването, че приема даден случай, той се свързва с администрацията в неговата държава-членка, за да намери приемливо за всички страни решение.
Решението, което ще бъде предложено, не е задължително, можете да го приемете или отхвърлите. Солвит-центърът работи само с подадени онлайн оплаквания. Услугите са безплатни.
СОЛВИТ – България Тел. +359 2 9804042 Е- поща: solvit@government.bg Уеб-сайт: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm, откъдето можете да изпратите своята жалба онлайн. /newsbg.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>