България – Д Е К Л А Р А Ц И Я по § 19п от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване

medicos2

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по § 19п от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване:

Декларацията се подава от български  граждани, които отговарят на условията  по чл. 40а от ЗЗО, но не са подали заявлението  преди напускането на страната.

От ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ЕГН
Адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………………………..
Документ за самоличност …………………………………………………………………………………………………..

Декларирам:

Напуснал/а/ съм и пребивавам дълготрайно  извън страната от ………………..г.

Напуснал/а  страната(месец, година) Завърнал/а  се в страната(месец, година)

………………………..г.                                /………………………..……../

дата         подпис

гр………………………

Когато  документите се подават  от упълномощено лице се прилага акта за упълномощаване /пълномощно и др./.

“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация  и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg. и на информационните табла в териториалните структури на НАП.

Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” № 52.”

Изготвил: С. Бояджиева – гл. експерт  по приходите, дирекция „Обслужване“. /Лекс.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>