Испания – Дългосрочни грижи

imagesКога имате право на дългосрочни грижи?

Лице, което е изгубило или изгуби своята физическа, умствена, интелектуална или сетивна независимост поради старост, заболяване или увреждане и за извършване на ежедневните си дейности се нуждае от помощ от друго лице (или, в случаите на лица с умствено увреждане или заболяване, други форми на защита за тяхната лична независимост), може да има право на обезщетение за дългосрочни грижи.

То се предоставя на испански граждани, законно пребиваващи в Испания поне пет години, две от които трябва да са непосредствено преди датата да подаване на заявлението.

Завърнали се испански емигранти могат също да имат такова право.

Обезщетенията зависят от приходите и личната собственост, които не трябва да надвишават определено ниво.

Друго условие е лицето да се нуждае от помощ поне веднъж дневно, за да може да изпълнява основните ежедневни дейности.

Разграничават се три нива на зависимост (grados de dependencia):

- Ниво I, средна зависимост (изисква се грижа поне веднъж дневно);

- Ниво II, висока зависимост (изисква се грижа повече от два пъти дневно);

- Ниво III, абсолютна зависимост (изисква се постоянна грижа);

Всяко ниво включва две допълнителни (под)нива.

Няма условия за възраст, но за децата под тригодишна възраст се прилагат специални правила.

Какво е покритието?

Могат да се предоставят обезщетения в натура или парични обезщетения. Не е възможен свободен избор между двете форми на обезщетения.

Освен това не се допуска натрупване на парични обезщетения с обезщетения в натура; парични обезщетения се отпускат само в случаите, в които не е възможно да се осигурят обезщетения в натура (напр. поради неналичие на капацитет).

Обезщетения в натура

В рамките на обезщетенията в натура се предоставят различни форми на помощ в дома на зависимото лице.

Бенефициерът може също да има право на дистанционна помощ и превантивни мерки.

Като форма на грижи с частично настаняване се предоставя престой в дневен или нощен център за грижи.

Времетраенето и типа грижи зависи от индивидуалните нужди на бенефициера.

Специални институции, основни старчески домове и центрове за лица с увреждания, предоставят дългосрочни грижи с настаняване.

Може да се наложи бенефициерът да покрие част от разходите за услуги, но престоят зависи от типа и разхода за услугата и от личното финансово състояние на бенефициера.

Парични обезщетения

Размерът на паричните обезщетения за дългосрочни грижи е определен от закона и зависи от нивото на зависимост.

Максималният месечен размер е € 833.96 (през 2010 г.).

Паричните обезщетения се намалява с размера на всяко друго обществени обезщетение или подобно по вид и предназначение.

По-специално, паричните обезщетения за дългосрочни грижи не са съвместими с: Допълнителната зависеща от вноските сума, отпусната в случай на тежка инвалидност; независещите от вноски допълнителни суми за зависим син/дъщеря с увреждания над 18 годишна възраст със степен на инвалидност минимум 75 процента, изискващ/а помощ от друго лице; помощта (напр. независеща от вноските пенсия за инвалидност), предоставяна за помощ от трето лице.

Как се осъществява достъпът до дългосрочни грижи?

Атестационната комисия на Автономните области (Comunidades Autónomas), съставена от здравни и социални специалисти, оценява нивото на зависимост на базата на скала в съответствие с Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF) на

Международната здравна организация.

Възможно е извършване на периодични повторни оценки.

Грижи могат да се предоставят от професионални доставчици, като напр. държавни частни или полудържавни институции и лица, полагащи грижи по домовете.

Роднините и лицата, близки на бенефициера, могат да изпълняват ролята на неформални обгрижващи.

На бенефициери, плащащи на неформални обгрижващи, се отпускат парични обезщетения.

Последните задължително се покриват от Системата за социално осигуряване.

Вашето право на дългосрочни грижи при преместване в рамките на Европа

Обезщетенията за дългосрочни грижи също попадат в обхвата на правилата на ЕС за координация на социалната сигурност, по същия начин като обезщетенията за болест.

Паричните обезщетения за дългосрочни грижи се изплащат според законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо от това в коя държава пребивавате или сте отседнали.

Обезщетенията за дългосрочни грижи в натура (които включват здравни грижи, медицински интервенции, лекарства и болнично лечение) се предоставят съгласно законодателството на държавата, в която пребивавате или сте отседнали, все едно сте осигурени в тази държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>