До 20 септември е крайният срок за кандидатстване за субсидии за безработни започващи дейност, като самоосигуряващи се лица

contrato-autonomosПосочените помощи са регламентирани в Заповед TAS/1622/2007 от 5.06.2007г. и са обект на съвместно финансиране с Европейския социален фонд.

Безвъзмездната помощ в размер до 10 000 Евро се предоставя за създаването на самостоятелна заетост от безработни лица и се администрира от автономните области.

За съжаление в някои автономни области, най-вече в Мадрид, Валенсия и Астурия през последните 2 години имаше трудности в изплащането на вече одобрените субсидии.

Поради съкращенията и финализирането на Европейския бюджет 2007-2013 г. испанската програма за 2013 г. се прие с редица ограничения.

Размерът на помощите за съответните колективи се намали и също така беше ограничен периода, в който кандидатстващите за помощта трябва да формализират действието на фирмата.

Субсидиите се отпускат на безработни лица, които си осигуряват заетост чрез създаването на собствен независим бизнес.

В автономна област Валенсия могат да кандидатстват безработни лица, регистрирани като търсещи работа в съответния център Servef, в случай, че са отворили собствен бизнес от 1 юни 2013 до 20 септември 2013 г.

Срокът за подаване на документите е от 13/06/2013 до 20/09/2013 включително.

Субсидиите се степенуват в зависимост от възможностите за достъп до пазара на труда на различните колективи безработни лица:

- 4000 Eвро за безработни в общия случай; 5000 Eвро за безработни на възраст до 30 години; 6000 Eвро за безработни жени; 7000 Eвро за безработни с призната инвалидност; 9000 Eвро за безработни жени с призната инвалидност; В случай на жени, жертви на домашно насилие, сумите от точки 3 и 5 се увеличават с 10%;

Сумите, посочени в предходната алинея, се увеличават с 1000 Евро, когато икономическа дейност, която ще се развива самостоятелно, принадлежи на секторите, включени в Националната класификация на икономическите дейности 2009.

Изисквания:

а) Започване на дейността между 1 юни 2013 г. и 20 септември 2013 г. включително;

б) Лицата да са регистрирани като безработни до началото на дейността. Също така не трябва да са били регистрирани като само осигуряващи се лица в срок от 6 месеца преди началото на дейността;

в) Да не са получавали същата субсидия през последните три години и да не са кандидатствали през текущата година за други безвъзмездни помощи за същата цел;

г) В случай на работници с увреждания, да имат призната степен на инвалидност не по-малка от 33% в съответствие с разпоредбите на член 1.2 от Закон 51/2003, от 2 декември 2003;

д) За равенство на възможностите, не дискриминация и достъпност за хора с увреждания;

e) Да са направени минимални разходи от 4000 Евро, без да се включват данъците, които могат да бъдат възстановени;
Включват се разходи за инвестиции, пряко свързани с дейността, разходи за придобиване на стоки или друга собственост, предмет на препродажба, и / или рекламни такси и разноски, които се считат за начални разходи, текущи разходи (ток, вода, телефон и газ) и наем за помещения, свързани с упражняване на дейността.

Не се разрешава придобиването на употребявани стоки, освен в случаите на прехвърляне на бизнес.

Крайният срок за решаване и уведомление е шест месеца от деня на подаване на молбата.

Помощта се изплаща след след одобрение на подадените документи за всеки отделен случай и уведомление на лицето в писмен вид.

Нормативни документи:

- Orden 17/2013, de 5 de junio, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores para el año 2013 (DOCV Núm. 7044, de 12/06/13).

- Corrección de errores de la Orden 17/2013, de 5 de junio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores para el año 2013 (DOCV nº 7046, de 14/06/13).

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>