Испания – Домашните помощнички и нoвостите в испансkото законодателство

índiceДомашните помощнички в Испания или обслужване в домашни условия и нoвостите в испансkото законодателство.

По настоящем тази сфера се регламентира от Царски Декрет № 1620/2011 от 14 ноември с която се регулират работните отношения със специален характер за обслужване в домашни условия.

Тук влизат домашни помощнички, градинари, домашни шофьори, гледачки на деца и възрастни хора.

С новият закон в сила трябва да регулират своята ситуация повече от 400 000 домашни помощници-от тях около 300 000 трябва да се адаптират към новите условия, като заплата и договор, който да е сключен до края на 2012 от страна на работодателя.

Трудов режим и трудови отношения:

Договорът се смята за специален вид трудово отношение.

Това всъщност са отношенията между работник и работодател.

Обект на тези отношения са обслужване и работа предоставени за съответното семейство, жилище, за която и да е от видовете домашна работа.

Извън въпросните отношения остават фирмите, сдруженията, професионалистите и институциите, чиито предмет на дейност е свързан с почистване и обслужване по един или друг начин на домовете.

Социална осигуровка и уведомяване по вече сключения договор:

Всичко предвидено по този декрет, както и прекратяването се разбира реализирано от работодателя посредством уведомяване за времето започването и приключването на договора в Социално осигуряване.

Таблица за плащане на социалните осигуровки от месечната заплата за 2012:

Видове плащания:

1. Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. Квота за заплащане от работника в Евро.

1

1. 74,83 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 20,84 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 3,34 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

2

1. 74,84 до 122,93 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 22,84 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 3,66 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

3

1. 122,94 до 171,02 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 33,95 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 5,44 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

4

1. 171,03 до 219,11 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 45,06 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 7,22 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

5

1. 219,12 до 267,20 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 56,17 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 9,00 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

6

1. 267,21 до 315,30 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 67,28 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 10.78   Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

7

1. 315,31 до 363,40 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 78,39 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 12,56 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

8

1. 363,41 до 411,50 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 89,50 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 14,34 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

9

1. 411,51 до 459,60 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 100,61 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 16,12 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

10

1. 459,61 до 507,70 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 111,73 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 17,90 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

11

1. 507,71 до 555,80 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 122,84 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 19,68 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

12

1. 555,81 до 603,90 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 133,95 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 21,45 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

13

1. 603,91 до 652,00 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 145,06 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 23,23 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

14

1. 652,01 до 700,10 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 156,17 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 25,01 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

15

1. От 700,11 Евро-Месечна заплата със съразмерната част от извънредните плащания в Евро.

2. 172,83 Евро-Социална осигуровка за плащане в цялост в Евро.

3. 27,68 Евро-Квота за заплащане от работника в Евро.

Видове договори:

Министерство на труда и социалното осигуряване разполагат с модели на договори, както и с модели за подаване на информация за социално осигуряване.

Времетраене на договора:

Трябва да е в писмена форма, постоянен или за пълно работно време. В случай че това не е упоменато в договора се смята за неопределено време и за пълен работен ден.

Минимална работна заплата за 2012 година:

През 2012 година минималната дневна ставка е 21,38 Евро на ден или 641,40 Евро на месец.

Минималната почасова ставка е 5,02 Евро .

Под така упоменатите ставки не следва да се отчислява храната и спането на работника в къщата.

Това обаче следва да се има в предвид само за пълен работен ден.

Работника има право на две извънредни плащания за година.

В документите по плащанията между работника и работодателя трябва да се отчисляват извънредните плащания за годината, така че да се гарантира получаването на Минималната работна заплата за страната през годината.

Работниците, които работят почасово на външен режим получават цялостно заплащане за времето в, което реално са работили, което включва цялостната концепция за заплащане, за седмичната почивка и отпуски и извънредни плащания.

Документа за плащане на работната заплата следва да стане с документ, в който е вписан поне периода, за който е заплатата.

Работно време:

Максималната работна седмица трябва да е от четиридесет часа.

Между седмичната почивка трябва поне да е дванадесет часа.

Времето за почивки за хранене трябва да e два часа, като то не влиза в общия брой на работните часове за деня.

Домашните помощници имат право на една между седмична почивка от 36 часа, като това се разбира непрекъснато- събота следобед и неделя целият ден или до обяд в понеделник.

Отпуските следва да са от тридесет календарни дни.

Могат да се разделят на два или три пъти, като едно от тях трябва да е от петнадесет последователни дни.

Приключване на договора:

1. Става чрез дисциплинарно уволнение.

2. Посредством писмено предизвестие по Статута на работниците.

3. Незаконно уволнение.

4. Според законовите норми и юрисдикция.

Обезщетенията се дават ефективно, трябва да са еквивалент, който отговаря на двадесет работни дни умножени по броя на прослужените години на едно и също място с един лимит от 12 месечни работни заплати.

Приключване на договора от работодателя:

Предизвестието трябва да е писмено и да е най малко двадесет дни предварително, ако работника е работил поне една година на едно и също място.

В останалите случаи са седем дни.

Обезщетения:

На работника трябва да се плати едно обезщетение от дванадесет дни за година прослужена при един и същ работодател с един лимит от шест месечни обезщетения.

Това обезщетение важи само за договори сключени от първи януари 2012 година.

Работодателят може да прескочи предизвестието, ако плати обезщетение за периода отговарящ на вече упоменатите периоди.

Изключение от това правило са случаите на форстмажорни обстоятелства, колективно уволнение или обективна кауза законно зависима.

Подобрения на новия закон:

1. Задължително да се внасят осигуровките в размера, който отговаря по таблицата вече приложена.

2. Започването на плащането на социалните осигуровки е от първия момент, в който се започне работата.

3. В предишния закон ако работата е била по- малко от двадесет работни часа седмично не е имало задължение да се внасят осигуровките от страна на работодателя.

4. Задължителен е индивидуалният договор за работа подписан от двете страни и предоставен на социално осигуряване.

5. Обезщетението за незаконно уволнение е двадесет дни за всяка година, в която е работил работника.

6. Обезщетението за едно законно уволнение е дванадесет дни за всяка прослужена година (по стария закон бяха седем дни).

7. Регулирането на плащането на извънредните часове става по чл.35 от Статута на Работниците.

8. Редуциране на работното време за непълнолетни.

9. Между 22.00 часа и 6.00 следва да са часове за почивка и не могат да се слагат, като извънредни часове.

10. До 12 000 Евро е глобата за работодател, който не сключи договор с работника нает по този закон.

11. Временната нетрудоспособност се обезщетява от деветия ден на временната нетрудоспособност, като плащането ефективно от страна на работодателя започва още между четвъртия и осмия ден и в размер на 75% от размера на работната заплата посочения период на болнични.

Автор: Aдвокат Жасмина  Стойкова – Сеговия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>