Испания – Данъчно облагане на чуждестранни юридически лица с постоянно място на дейност в Испания

biznes-4В поредица от статии ще разгледаме данъчното облагане на българските фирми, които получават доходи от търговската си дейност на испанска територия.

На първо място трябва да разграничим дали българската фирма има място на постоянна дейност в Испания.

Съществуването на място на постоянна дейност не означава, че съществува юридическо лице независимо от фирмата майка.

Ако разгледаме определението, дадено в търговското право, можем да разграничим следните лица, с участие на фирмата-майка:

Филиал

Когато едно чуждестранно юридическо лице развива стопанската си дейност или част от нея на испанска територия, поради което създава в съответствие с нормите на търговското право в Испания друго юридическо лице, абсолютно независимо от фирмата-майка с условието, че фирмата-майка е собственик на част от капитала на филиала.

От данъчна гледна точка са налице две независими юридически лица фирмата-майка е чуждестранно юридическо лице, а филиалът – местно, поради което филиалът подлежи на данъчно облагане съгл. испанското данъчно законодателство.

Представителство

Не е самостоятелно юридическо лице и зависи изцяло от фирмата-майка.

Представителствата подлежат на облагане по Закона за данъка върху доходите на чуждестранни лица за всички доходи (LIRNR), принадлежащи на представителството, без да се има предвид мястото на получаването им.

Съгласно разпоредбите на чл.12 от LIRNR се счита, че едно чуждестранно лице действа чрез постоянно представителство на испанска територия, когато:

- Pазполага с инсталации и работни места от какъвто и да е вид на испанска територия.

- Kогато действа на испанска територия чрез оторизиран представител, който сключва сделки от името и за сметка на фирмата-майка, или това са административните седалища, представителствата, офисите, фабриките, складовете, търговските обекти, мините, петролните кладенци и строежите, чийто срок на изпълнение надвишава 6 месеца.

За доходи на представителството се считат:

- Доходите от търговска дейност, развивана от представителството; Доходите, произтичащи от движимите и недвижими собствености на представителството; Печалбите и загубите, произтичащи от операции с активи на представителството.

Облагане на представителствата:

Общ ред: Не се приспадат плащанията, направени от мястото на стопанска дейност в Испания към  седалището, като авторските и лицензионните възнаграждения, лихвите и таксите, платени в замяна на техническа помощ, наеми и покупко-продажби на имущества или права.

Приспадат се лихвените плащания на представителствата по заеми, отпуснати на седалището от чуждестранни банки и част от общите административни разходи, съответстващи на мястото на стопанска дейност при определени изисквания.

Данъкоплатците могат да изискат от данъчните органи да определят и оценят размера на разходите с право на приспадане.

Не се приспадат сумите, отнасящи се до стойността на собствения капитал на лицето (лихви и други разходи за финансиране), засягащи пряко или косвено мястото на стопанска дейност.

- Представителства с дейности, които не представляват завършен търговски цикъл (когато продуктите, изработени в представителството, не са предназначени за продажба на трети лица).

Данъчната основа се определя съгл. изискванията на Закона за данъка.

Също така е възможно данъчната основа да се определи като към вторичните приходи на представителството (от операции с негови активи) се приспаднат 15% от общите му разходи.

- Представителства с краткосрочна дейност

Облагат се по силата на разпоредбите за чуждестранните лица без постоянно място на стопанска дейност.

Ако желаят, могат да се облагат по общия ред за чуждестранни лица с представителство на територията на Испания, като в този случай са задължени да спазват определени счетоводни изисквания.

Данъчните ставки за чуждестранните лица с място на постоянна дейност в Испания за 2012 и 2012 г. се увеличават от 24 на 24,75%.

Допълнителният данък, който се плаща за прехвърлените в чужбина доходи след плащането на основния данък, е 21% (не се плаща в случая на български фирми-майки поради членството ни в ЕС).

Данъчната декларация за чуждестранните лица с постоянно място на дейност в Испания се подава до 25 юли след приключване на данъчния период.

Следва: данъчно облагане на чуждестранни лица, които не разполагат с постоянно място на дейност в Испания.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>