Испания – Новата пенсионна реформа

imagesИспанското  правителство одобри нов закон в  областта на социалната сигурност от 01.08.2011г., който има няколко различни аспекта, най-значимите от който са свързани с увеличаване на възрастта за пенсиониране в Испания, увеличаване на броят на необходимите години с натрупани осигурителни вноски за придобиване право на пенсия, както и редица мерки свързани със стимулиране за трудовата заетост на лицата, след навършване на пенсионнна възраст.

Идеята на новият закон е да се премине от задължително фиксирана възраст за пенсиониране към пенсионна възраст в по-широки граници, като размерът на внесените осигурителни вноски през целия период на трудова заетост на лицата ще бъде пряко обвързан с размера на пенсията.

Промените в осигурителния закон свързани с пенсионната реформа влизат в сила от 1 януари 2013 г. с преходен период от 15години, който ще завърши през 2027г. След 2027г. на всеки 5 години параметрите на пенсионната реформа и осигурителния закон ще бъдат преразглеждани в зависимост от очакваната продължителност на живота за хората над 67г.

По отношение на възрастта за пенсионира същата нараства от 65 на 67 години до 2019; – с 1 месец на година до 2018, а след това с 2 месеца на година до 2027.

От друга страна осигурителния стаж, който е необходим за пенсиониране нараства  от 15г. на 25г. през 2022.

Въпреки това остава възможността за пенсиониране при минимален осигурителен стаж от 15 години, но лице с такъв осигурителен стаж ще получава 50% от пълния размер на пенсията.

Нараства и осигурителния стаж, който е необходими на работниците с дълга трудова кариера, от 35г. на 38г. и 6м. през 2025.

Пенсионната възраст на тази категория лица остава 65.

Пенсионният закон  предвижда и доброволно ранно  пенсиониране (с намален размер на пансията), започвайки от 63 годишна  възраст с минимум 33 години осигурителни вноски.

Също в “кризисни ситуации” (като уволнение заради състоянието на икономиката или смърт, пенсиониране или инвалидност на работодателя) работник с 33 години трудов стаж ще може да се пенсионира преди навършване на пенсионната възраст, при навършване на 61 години.

Докато пенсиониране в намален размер, ще бъде разрешено за работници на 65г. или по-възрастни (от 61години и повече години в зависимост от броя на годините с внесени осигурителни вноски), новият закон предвижда редица възпиращи мерки при този вид пенсиониране, като например за сметка на тези работници, нараства размерът на осигурителните вноски за работодателя.

По досега действащия закон, лица отговарящи на условията за пенсиониране, които работят при непълно работно време, получават частичен размер от полагаемата им се пенсия, като техния работодател внася осигурителни вноски за тях в намален размер.

От друга страна, стимулите за лицата,които продължат да работят след пенсионна възраст, без да се пенсионират се увеличават.

За всяка прослужена година след навършването на пенсионната възраст бонусите се увеличават от 2% до 4%, в зависимост от общия брой прослужени години.

За работници с по-малко от 25 години трудов стаж стимулите остават 2%, от 25 до 36 са 2,75%, а за 37 и повече години са 4%.

По отношение на наследствените пенсии, помощите за вдовиците навършили 65 и повече години, които не получават друг вид  пенсия, ще се увеличават постепенно от 52 % от основната заплата на починалия съпруг до 60% в началото на 2012г.

В допълнение, пределната възраст за получаване на наследствена пенсия на сираците ще се увеличи от 18 на 21 и до 25 за студентите, чиито доходи са под минималната работна заплата.

В закона са приети и промени свързани с признаването на стаж за пенсия, периодът през който майката или бащата напуснат работа, за да се грижат за дете(независимо дали става въпрос за биологично, осиновено или прието дете), като от 2013 до 2019 този период нараства от 112 дни на 270 дни.

Държавната осигурителна администрация (контролна агенция, която е създадена според новия закон, за да обединява вече съществуващи агенции включително Националния институт за здравно осигуряване) ще трябва да уведомява всеки работник за неговите бъдещи права за пенсиониране.

Статията изготви: Експерт Цветанка Гинева, София – www.ecsoconsult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>