БЪЛГАРИЯ – УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2014г. КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ, КАТО ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА

260623_100002658537914_1072923308_qВ продължение на месеци управляващите дискутираха един от най-важните въпроси свързани с пенсионната реформа. Поради непостигнатия консенсус от страна на всички политически сили се стигна отново до временно решение, а именно отлагане на проблема за догодина.
Следващата година се очертава да бъде една от най-важните от гледна точка на пенсионирането. Това е година, в която се запазват условията за отпускане на пенсия на лицата работещи по условията на 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд. От друга страна именно през 2014г трябва да се вземе решение, какви ще бъдат изискванията за стаж и възраст през 2015,2016г и т.н. и какви стъпки ще бъдат предприети по отношение на цялостната пенсионна реформа.
През 2014г се очертава и политика на правителството по нарастване на % за осигурителни вноски след 2015г. и в частност на тези за пенсия. До края на 2014г. важат и условията за предсрочно пенсиониране на категорийните работници-§4 от ПЗР на КСО. Отново ще се дискутира въпроса за пенсиите, на въпросната група лица през 2015г., 2016г. и т.н.
По долу са разгледани условията за пенсиониране от гледна точка на направените промени в Кодекса за социално осигуряване, отпечатани в брой 111 на ДВ от дата 27.12.2013г.
През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.В случай, че лицата нямат необходимият осигурителен стаж могат да закупят недостигащият им стаж , като реда и начина на закупуване остава по досегашната разпоредба на чл.9а КСО. Размера на вноската за закупуване е 74.76лв. на месец. Внимание, в случай че се увеличи осигурителната вноска от 2015г за самоосигуряващите се лица, това автоматично ще доведе до увеличение на вноската за закупуване на недостигащ стаж. Лицата, които нямат необходимия стаж, но са навършили 65г 8м (за жените и мъжете) през 2014г, ще могат да се пенсионират при условие че имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж .
Важно: Лицата, които еднократно в предходни години са изпълни условията за пенсиониране (отговаряли са на всички условия), но не са упражнили това си право, могат да се пенсионират в последващи години. Преценката им за право на пенсия ще се извърши не по условията на законодателството, действащо в годината (старата), когато са изпълнили всички условия.
През 2014г. военнослужещите ще придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За тази категория лица отпадна изискването за възраст, но отново се въведе изискването да се пенсионират при освобождаване от служба. Напрактика това означава пенсиониране само на лица, които са в системата. Досегашната разпоредба, която действаше позволяваше и на лица със стаж от 18г военна служба да се пенсионират след 52, съответно 54г, независимо че отдавна са напуснали армията и са цивилни.
През 2014г. пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, ще се отпускат по досегашния ред от гледна точна на КСО, тъй като няма промени в условията за пенсиониране. От друга страна предстоят промени в Наредбата за медицинската експертиза относно определения срок на инвалидността в експертните решения, както и промяна в КСО по отношение на сроковете за изплащане на този вид пенсии.
През 2014г. наследствените пенсии ще се отпускат по досегашния ред на закона, но отново обръщаме внимание, че от 2013г. има съществена промяна по отношение на изискуемата възраст за пенсиониране на преживелият съпруг/а. Изрично е посочено че наследствената пенсия се отпуска на преживелия съпруг/а 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО, с което ясно е дефинирано, че преценката за право на този вид пенсия не се преценява спрямо условия на дадената година, а спрямо възрастта на самия наследник.
През 2014г. се запазват досегашните условия и ред за пенсиониране на категорийните работници по §4 от ПЗР на КСО, като лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
От 2014г. до 2020 г. по §5 от ПЗР на КСО, учителите ще придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. По този начин отпада изискването за нарастване на учителския стаж до 28г за жените и 33г за мъжете.
Подобно на наследствените пенсии и при тази категория лица, разпоредбата е допълнена и отново ще се съблюдават условията за навършване на възрастта по чл.68,ал.1 КСО на самото лице, а не спрямо условията на съответната година. /ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД ®

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>