България – Съкращаване на сроковете по отпускане на пенсиите

imagesС постановление  на МС №80/29.03.2013г, обнародвано в ДВ,бл.33 от 05.04.2013г. е изменена Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), като са направени съществени промени, свързани със реда, начина и сроковете по отпускане и изплащане на българските пенсии и пенсиите по международни договори.

На първо място от 09.04.2013г. с изменението на чл.1,ал.5 от НПОС се намалява срока за отстраняване на нередовните или липсващи документи по подадено заявление за пенсия.

В досегашната разпоредба срокът за уведомяване на лицето от страна на длужностното лице на НОИ по нередовността на документите беше 15 дневен, като когато в 3- месечен срок не са отстранени неизправностите от страна на лицето, служителят на НОИ се произнася с разпореждане въз основа на наличните редовни документи.

В направената промяна, срока за произнасяне на длъжностното лице на НОИ се намалява от 3-месеца на 2-месеца.

По отношение на пенсиите по международни договори, сроковете за лицата, които живеят в чужбина се съкращават от 6 месеца на 4 месеца по отношение на отстраняване на нередовните или липсващи  документи, като след този срок длъжностното лице от НОИ се произнася по наличните редовни документи.

Важно: При отпускане на пенсии по международен договор, не се изискват оригинални документи от лицата за отпускане на българската пенсия, ако копията са надлежно заверени от компетентната институция на съответната държава от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Друга много  важна промяна е свързана със  служебното изясняване на документите  за осигурителен стаж и доход от страна на служителите по отпускане  на пенсиите в НОИ.

Изрично е вписано  в разпоредбата на чл.1,ал.5 от НПОС, че при приемането на нередовни или  липсващи документи служителят уведомява  лицето, че следва да представи същите, само в случаите когато не могат  да бъдат уточнени и получени от длъжностното лице по служебен път.

Тази промяна в разпоредбата е свързана с предадените разплащателни ведомости и други документи  на прекратени осигурители в осигурителния  архив на НОИ.

По този начин се съдейства  на лицата, като се опростява процедурата  по изясняване на нередовните документи.

От друга страна , в изпращаните  до лицата уведомителни писма по нередовни или липсващи документи, задължително ще се посочва, че се използват данните  по Регистъра на осигурените лица на НОИ (данните които се подават  по чл.5,ал.4 КСО от работодатели,осигурители,самоосигуряващи  се лица и др.).

Тази промяна е залегнала и с промяната на чл.2 от НПОС, като изрично е посочено, че когато за времето след 31.12.1996г. или за част от него не са представени документи за осигурителния доход при подаване на заявление за пенсия, се ползват данни по Регистъла на осигурените лица на НОИ(данните по чл.5,ал.4 от КСО) без затова да е нужна декларация за съгласие от лицето.

В досегашната разпоредба ползването на данните по чл.5,ал.4 КСО ставаше само при изрична декларация от страна на лицата.

Важно: С направената промяна преди подаване на документите за пенсия, лицата трябва да се запознаят с подадените от осигурителя/работодателя данни за периода от 01.01.1997г до датата на пансиониране.

В случай, че има разминаване в данните подадени от осигурителя/работодателя и реалния им осигурителен доход за съответния период е препоръчително да си набавят образци УП-2 от осигурителя.

Друго изменение в НПОС е свързано с промяна и срокът за определяне на пенсиите в действителен (окончателен) размер.

Съгласно досега действащата  нормативна разпоредба, срокът за определяне на пенсиите в действителен размер, от страна на длъжностното лице на НОИ  беше 5-месечен, като с изменението  същият се съкращава на 4месеца.

Статията изготви: Експерт Цветанка Гинева, София – www.ecsoconsult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>