БЪЛГАРИЯ – ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ ОТ 2014Г.

índiceНа 26.06.2013г. правителството внесе законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно внесените предложения, се предлага считано от 1 януари 2014 г. да се преустанови процеса на едновременното увеличение на пенсионната възраст и необходимия осигурителен стаж за придобиване на пенсия.

Същевременно, в законопроекта е залегнало, след провеждането на анализ на ефектите от предложените нови условия за пенсиониране, да бъдат предприети последващи промени по отношение на пенсионирането на работещите при вредни условия на труд и на учителите.

В направените  предложения на първо място се спира увеличаването на пенсионната  възраст  и необходимия осигурителен стаж по сега действащите условия за пенсиониране за 2013г.

Това означава, че право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.01.2014г ще се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.(чл.68,ал.1 КСО).

В случай че лицата нямат изискуемият се стаж, те ще придобиват право на пенсия при навършване на възраст от 65 години и 8 месеца за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.(чл.68,ал.2КСО).

Най-важната промяна  в този законопроект, която ще бъде изключително важна за лицата, които  искат да се пенсионират е залегнала  в чл.68,ал.3 КСО.

Съгласно направеното  предложение, което е изцяло синхронизирано и със законодателства- та на останалите европейски държави е правото на лицата за получаване на предсрочна пенсия в намален размер.

Съгласно предложеното изменение лицата, които нямат право на пенсия по условията на чл.68, ал. 1 придобиват това право и при условие, че недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж да са до 24 месеца изискуемите.

В тази разпоредба се съдържат няколко хипотези за предсрочно пенсиониране, а именно:

- За лицата, които нямат необходимата възраст от 60г и 8м за жените и 63г и 8 м за мъжете.

От 01.01.2014г жените навършили 58г 8м и мъжете навършили 61г и 8м ще могат да се пенсионират, ако имат нужния стаж- 34г 8м за жените и 37г и 8м за мъжете(разпоредбата е за лица с много трудов/осигурителен стаж но без нужната възраст);

- За лицата,които имат необходимата възраст от 60г и 8м за жените и 63г и 8м за мъжете, но нямат необходимият стаж.

От 01.01.2014г жените, които имат стаж от 32г 8м и мъжете, които имат стаж от 35г и 8м, ще могат да се пенсионират(разпоредбата е за лица, навършили възрастта за пенсиониране, но които нямат необходимия трудов/осигурителен стаж).

- За лицата, които не са навършили необходимата възраст и нямат необходимия трудов/осигурителен стаж, като сумарно от двете изисквания не се надхвърлят 24месеца.

Тук комбинациите ще са  много и различни и ще дадат големи опции за пенсиониране на голям кръг лица, като например: жена която е навършила 59г 8м със стаж 33г 8м(сумарно от стаж не и достига 1 година и от възраст не и достига 1година); мъж който е навършил 62г 8м със стаж 36г 8м;жена навършила 60г със стаж от 33г и 4м; мъж навършил възраст от 63г със стаж от 36г и 4м и т.н;

В направените  предложения се предвижда в чл.70 ог КСО, който е свързан със самото изчисляване на пенсиите да бъде изменен във връзка с отпускане на предсрочните пенсии, като тези пенсии ще се изчисляват по общия ред на т. 1, като за всеки недостигащ месец възраст и/или осигурителен стаж, предсрочната пенсия ще се намалява с 0,4 на сто, като по този начин максималното намаление на пенсията може да достигне до 9,6 на сто.

В законопроекта е залегнал и гарантиран минимален размер на предсрочната пенсия, което при сегашния определен минимален размер ще бъде 135лв (90% от 150лв).

В законопроекта  е предвидено спирането на увеличаването на пенсионната възраст  и за лицата, които се пенсионират по условията на §4 от ПЗР на КСО, т.е. за лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд.

До 31.12.2014г. за тези лица остава изискването за възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години 8 месеца за мъжете при първа категория труд и 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”

В предложените промени е предвидено и спирането на увеличаването на пенсионната възраст и за учителите, като същите ще придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 за 2013г., при наличие на учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

Статията изготви: Експерт Цветанка Гинева, София – www.ecsoconsult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>