БЪЛГАРИЯ – АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПРЕЗ 2013Г.

índice

За  да се пенсионират през 2013г. по условията  на чл.68,ал.1 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица трябва да отговарят на следните условия:

жени мъже
възраст стаж възраст стаж
60 г. 8 м. 34 г. 8 м. 63 г. 8 м. 37 г. 8 м.

Важно: Лицата, които еднократно в предходни години са изпълни условията за пенсиониране (отговаряли са на всички условия), но не са упражнили това си право, могат да се пенсионират в последващи години. Преценката им за право на пенсия ще се извърши не по условията на законодателството, в годината на подаване на заявлението за пенсия, а към действащото законодателство, в годината (старата), когато са изпълнили всички условия.

В случай че лицата не отговарят на условията за пенсиониране през 2012г., същите ще придобият право на пенсия при условията показани в таблицата:

година на пенсиониране възраст
жени / мъже
действителен
осигурителен стаж
жени / мъже
2013 65 г. 8 м. 15 години
2014 66 г. 15 години
2015 66 г. 4 м. 15 години
2016 66 г. 8 м. 15 години
2017 67 г. 15 години

През 2013г. пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, ще се отпускат по досегашния ред, тъй  като  няма промени в условията  за пенсиониране.

През 2013г. наследствените пенсии се отпускат по досегашния ред на закона, но има съществена промяна по отношение на изискуемата възраст за пенсиониране на преживелият съпруг/а. Съгласно чл.82,ал.2 от КСО до 31.12.2012г. преживелият съпруг/съпруга имаше право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл.68,ал.1 КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

С допълване на разпоредбата, изрично е посочено „5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1”, с което се предвижда преценката за право на пенсия по чл.68,ал.1 от КСО на самия наследодател, а не както беше досега спрямо съответните условия на дадената година.

Пример: жена родена на 01.01.1958г., съпругът е починал 2005г.

Съгласно досега действащия закон  на 01.09.2013г. тази жена навършва 55г и 8м.

Изискването за възраст за жените през 2013г. е 60г 8м.  т.е. тя отговаря на условието за навършена възраст и наследствената пенсия следва да се отпусне от 01.09.2013г.

С направените промени се „отлага” възрастта за пенсиониране, а именно: жената навършва изискуемата възраст по чл.68,ал.1 КСО на 01.01.2021г. и следователно наследствената и пенсия по приетата нова промяна в закона, ще се отпусне най-рано от 01.01.2016г.

С направените изменения в КСО от 01.01.2003г. тази жена ще се пенсионира 2г 4м по-късно.

През 2013г. се запазват досегашните условия и ред за пенсиониране на категорийните работници по §4 от ПЗР на КСО, като се запазва изискването за навършена възраст и сбор от осигурителен стаж и възраст.

Разпоредбата е в сила до 31.12.2014г. включително.

жени мъже
възраст   Сборвъзраст + стаж възраст Сборвъзраст + стаж
47 г. 8м.-Іва кат.52г. 8м.-ІІра кат. 94 52 г. 8м.-Іва кат.57г.  8м.-ІІра кат. 100

През 2013г. се запазва реда и начина на отпускане на учителските пенсии по §5 от ПЗР на КСО, като при тях разпоредбата е допълнена подобно на разпоредбата за наследствените пенсии и отново ще се съблюдават условията за навършване на възрастта по чл.68,ал.1 КСО на самото лице, а не както беше досега спрямо условията на съответната година.

жени мъже
възраст учителски стаж възраст учителски стаж
57 г. 8 м. 25 г. 8 м. 60 г. 8 м. 30 г. 8 м.

По  същия ред и начин ще се изплащат и добавките от учителския пенсионен фонд в размер 0,2 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия .

Статията изготви: Експерт Цветанка Гинева, София – www.ecsoconsult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>